Trhliny jsou podle filosofa Johna Hollowaye časy a prostory, v nichž přehodnocujeme mezilidské vztahy a odmítáme tím logiku systému, který nás ovládá. Pomůže nám tato krize prohloubit a propojit různé trhliny, a přetvořit tak náš svět na spravedlivější, bezpečný a udržitelný?

© Limity Jsme My

Věda Vědy o Zemi
Líbí se vám podcast TRHLINA?

Epizody 24

Jak na demokratický a spravedlivý přechod k nízkouhlíkové ekonomice? Jakou měnit politiku, aby dbala na potřeby všech? A jakou roli hraje v klimatické politice Evropská unie? O tom všem mluvíme v dnešním rozhovoru s Vladimírem Špidlou, ředitelem Masarykov...
před 3 týd. 50 min
Dilema mezi řešením klimatické změny a dostupnou energií je falešné - většina údajných škod buď nehrozí, nebo je lze mitigovat. Česká republika je v klimatické politice nezodpovědná, celospolečenský tlak může přinést změnu.  Je rychlý odklon od uhlí v záj...
před 1 měs. 35 min
“Budoucnost a svět utváříme vším, co děláme. Od rána, kdy se probudíme, do večera, kdy usneme... Nesmíme čekat, až za nás problémy vyřeší Leonardo DiCaprio. Závisí to na každém z nás a každý, kdo se připojí ke klimatickému hnutí, se počítá.” Jak čelit poc...
před 1 měs. 37 min
Společně za zdravou krajinu, Prší ale nevsakuje, pěstujem jen maracuje nebo Tůně a mokřady, ne betonové přehrady. To byla některá z hesel účastníků nedělní demonstrace Poslední kapka, kterou společnými silami připravilo 27 občanských spolků a iniciativ. A...
před 1 měs. 45 min
V dnešním díle vám členové a členky hnutí Limity jsme my prozradí, na jaké akce se můžete těšit v nadcházejících měsících. Řeknou vám také, co je motivuje k angažování v klimatickém hnutí. Povodně, eroze, sucho – takto se klimatická změna projevuje už dne...
před 1 měs. 21 min
V posledním, osmém díle přinášíme reportáž Jakuba Orta o přímé akci Ende Gelände v Lužici a u Lipska z roku 2019. Německé doly, na které se aktivisté zaměřili, patří českému uhlobaronovi, na akci přijeli zahraniční účastníci nejen z Čech. Stejně jako Jaku...
před 2 měs. 13 min
V šestém díle Radek Kubala přináší pohled z Holandska, kde v roce 2018 došlo k masivní blokádě areálu na těžbu plynu. Všímá si dobrého přijetí místních a téměř harmonického průběhu celé akce.
I my se v rozhovoru pozastavíme nad tím, zda má ještě až příliš...
před 2 měs. 13 min

V pátém díle Josef Patočka si ve své reportáži o protestním táboře i blokádě z německého Porýní roku 2018 klade za cíl přinést jiný obraz hnutí, než jen dobrodružné historky o kličkování mezi policisty nebo přespávání na kolejích. V textu rozebírá inspir...
před 2 měs. 12 min

Ve čtvrtém díle se opět vrátíme k přímé akci Ende Gelände konající se v Německu, konkrétně v nejhlubším uhelném dole Evropy, v Hambachu na podzim v roce 2017.  V textu Radka Kubaly je věnována pozornost také policejním sborům a jejich zásahu při akci. Pu...
před 2 měs. 16 min

Ve třetím díle si díky textu Barbory Bakošové můžete připomenout první český klimakemp v roce 2017. Reportáž mapuje pětidenní soustředění aktivistů a aktivistek vrcholící sestupem na dno dolu Bílina. V rozhovoru přineseme další vzpomínky na první takovou...
před 2 měs. 12 min