Jste zvědaví? Rádi se učíte nové věci? Hledáte nový způsob jak se naučit na test? Já taky! V tematicky zaměřených epizodách vám rád povím od biologie po dějepis.

© Filip Janeček

Vzdělávání Kurzy
Líbí se vám podcast Teorie Školy?

Epizody 92

KAREL ČAPEK (1890 Malé Svatoňovice - 1938 Praha) - pátečníci - Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Bass, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Eduard Beneš, Ferdinand Peroutka, František Langer, Josef Kopta - Úpice (vliv KRAKONOŠOVA ZAHRADA) 1915 doktorát z filozo...
před 1 den 24 min
Moderní vědeckofantastické drama 1937 - 1. Dějství - Dvorní rada 1. Obraz - nemoc, test 2. Obraz - dvorní rada Prof. Doc. Sigelius - novinář, Dr. Galén 3. Obraz - Otec, matka, dcera, syn - spor 4. Obraz - úspěch Dr. Galéna jakožto úspěch Lilienthalovy kli...
před 1 týd. 34 min
Baladická novela (1930), 1. pokus o čistou epiku Josefa Čapka - vražda/skolení - postupné uvědomování si smrti - stín kapradiny neskrývá, ale sám pronásleduje - Rudolf Aksmait a Václav Kala - vražda hajného, Elsnerova křídlovka, útěk, pokus zaujmout děvče...
před 3 týd. 50 min
BAYEROVA MASKA - 1976, uspořádání barevných filtrů, poměr 1 : 2: 1, dopočítávání dle binlineární (2x2) nebo bikubické (4x4) interpolace, barevné moaré - OLPF filtr (Optical Low Pass Filter)- vzdálenost dvou nejbližších zelených senzorů, odstranění hraničn...
před 1 měs. 36 min
Digitální fotografie - přenášení, úprava, archivace na osobních počítačích, zobrazení, uložení tisk x analog. - chem. Proces, Kompaktní fotoaparát - napodobení průhledu, DSLR (Digital Single Lense Reflex Camera) - průhled objektivem, výpis technických inf...
před 1 měs. 23 min
Sběr, distribuce nebo zpracovávání informací k řízení, plánování či rozhodování, komponenty: lidi, procesy, hardware, software, údaj, informace, znalost, Public Information Systems - veřejně přístupné, SMIS - sociální sítě EIS - Enterprise Information Sys...
před 1 měs. 26 min
Napsáno 1600 - 1602, literární druh: drama, žánr: pětidílná tragédie (aristotelovské schéma) téma: nerozhodnost, msta, vražda, minulost motiv: nenaplněná láska, nedůvěra, pomíjivost života časoprostor - Elsinor, jazyk: blankvers - pětistopý nerýmovaný jam...
před 1 měs. 1 h 6 min
UNITED STATES 1) elementary/grade school - Pledge of Allegience, public x private schooling, compulsory, essential subjects (Math, Science, English), marks A-F 2) Junior high/middle school - grade 6 - 9 3) High school - both vocational and academic lectur...
před 1 měs. 16 min
Hamlet, dánský princ (Hamlet, the Prince of Denmark) KOMPOZICE 1. dějství 1 scéna - vojáci hradní stráže 2. scéna - Claudiův proslov 3. scéna Rada Laerta Ofélii 4. duch a skupina Hamletových přátel, hradní stráž (Barnardo, Marcello), spolužák Horatio 5. S...
před 2 měs. 41 min
Nestacionární magnetické pole - změna proudu/vzdálenosti - elektromagnetická indukce B, magnetický indukční tok Φ, Faradayův zákon elektromagnetické indukce Ui = -dΦ/dt Lenzův zákon - proud opačného směru - po může vznikat jiskrový výboj, přechodný děj, Φ...
před 2 měs. 27 min