Jste zvědaví? Rádi se učíte nové věci? Hledáte nový způsob jak se naučit na test? Já taky! V tematicky zaměřených epizodách vám rád povím od biologie po dějepis.

© Filip Janeček

Vzdělávání Kurzy
Líbí se vám podcast Teorie Školy?

Epizody 98

1808 1. díl, 1832 2. Díl 1863 Předehra na divadle, Prolog v nebi - sázka Mefistofela se Stvořitelem 1. Díl Na počátku byl čin (aktivistická filozofie) Mefistofeles odvádí Fausta od studia, snaží se jej svést - omlazení, Auerbachův sklep (Mefistofeles nará...
před 2 týd. 24 min
B proměnná, 1. Pohybující se magnet (permanentní/elektromagnet) 2. Nepohybující se vodič s proměnným proudem 3. Pohybující se vodič s proměnným proudem El. Mag. Indukce, na koncích cívky Ui, indukuje se I, el. kytarový snímač - kmitání struny = změna mag....
před 2 týd. 27 min
JIŘÍ Z PODĚBRAD (1420 - 1471) - králem zvolen, snaha sjednotit Evropu v jeden spolek, jako jediní se připojují Poláci (problematika autority papeže) TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850 - 1937) - 1. československý prezident, Vídeňská univerzita (habilitační práce...
před 2 týd. 26 min
Využití zejména u hořáků WIG/TIG Na základě ligur (příměsí) WP - nelegovaná, rychlé tavení, Wolfram 99,8%, pro AC (Al, Mg), zelená WT -ThO2 WT10 -1% -žlutá WT20 - 2% - červená, WT30 fialová (x lila E3), WT40 oranžová, i vysoce legované oceli, čím více Th...
před 2 týd. 19 min
Comptonův jev γ záření, rentgenové záření - uhlíkový terčík, zákon zachování hybnosti/energie λ=h(1-cosφ)/(mc) φ - úhel rozptylu- De Broglieho vztahy λ= h/p, f=E/h, USA C. J. Davidson, L. H. Germer, Skotsko G. P. Thomson, urychlovač (desítky voltů), niklo...
před 2 měs. 36 min
Fyzika - mikroobjekty - fyzika pevných látek, molekulová fyzika, fyzika elementárních částic, jaderná fyzika - teoretickým základem všech disciplín kvantová fyzika - její částí kvantová optika - studuje interakci fotonů s dalšími částicemi, makroobjekty,...
před 2 měs. 19 min
KAREL ČAPEK (1890 Malé Svatoňovice - 1938 Praha) - pátečníci - Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Bass, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Eduard Beneš, Ferdinand Peroutka, František Langer, Josef Kopta - Úpice (vliv KRAKONOŠOVA ZAHRADA) 1915 doktorát z filozo...
před 2 měs. 24 min
Moderní vědeckofantastické drama 1937 - 1. Dějství - Dvorní rada 1. Obraz - nemoc, test 2. Obraz - dvorní rada Prof. Doc. Sigelius - novinář, Dr. Galén 3. Obraz - Otec, matka, dcera, syn - spor 4. Obraz - úspěch Dr. Galéna jakožto úspěch Lilienthalovy kli...
před 3 měs. 34 min
Baladická novela (1930), 1. pokus o čistou epiku Josefa Čapka - vražda/skolení - postupné uvědomování si smrti - stín kapradiny neskrývá, ale sám pronásleduje - Rudolf Aksmait a Václav Kala - vražda hajného, Elsnerova křídlovka, útěk, pokus zaujmout děvče...
před 3 měs. 50 min
BAYEROVA MASKA - 1976, uspořádání barevných filtrů, poměr 1 : 2: 1, dopočítávání dle binlineární (2x2) nebo bikubické (4x4) interpolace, barevné moaré - OLPF filtr (Optical Low Pass Filter)- vzdálenost dvou nejbližších zelených senzorů, odstranění hraničn...
před 3 měs. 36 min