Svobodné universum

Svobodné universum

Hledáme staré recepty na nové problémy, i nové recepty na staré problémy. Jsme přesvědčeni, že v moudrosti předků je více dobra, než ve všech módních ideologiích dohromady, že ideály lidskosti a hodnoty naší civilizace nemají a nesmí být rozbity, ztraceny, zapomenuty. Zajímají nás lidé a jejich myšlenky, proto s lidmi rádi mluvíme, nevyslýcháme je.

© Kupředu do minulosti

Vzdělávání
Líbí se vám podcast Svobodné universum?

Epizody 498

„Příklad Francie ukazuje, že některé země jsou bez přehánění těhotné občanskou válkou. A je známo, že občanské války co do krutosti bývají často horší než ty mezi velmocemi.“Tato slova zazněla od profesora Martina Kováře při naší předchozí debatě o chybác...
před 3 měs. 33 min
Audiatur et altera pars, tedy česky: Budiž slyšena i druhá strana. Asi každý známe tento výrok jako právní zásadu, která nás ujišťuje, že v soudním řízení nesmí být nikdo odsouzen bez toho, aniž by byl vyslyšen, aniž by měl možnost odpovědět na vznesenou...
před 3 měs. 48 min
Přicházíme za vámi s naším pořadem už osmým rokem. Za tu dobu se stalo mnoho věcí, byli jsme svědky do té doby bezprecedentních událostí, o nichž by ještě krátce před nimi mnoho lidí prohlásilo, že se nikdy nestanou, protože to přece není možné. Sledovali...
před 3 měs. 23 min
Po desítky let mnoho lidí na celém světě vzhlíželo k západním zemím jako k něčemu, co je dobré následovat. Občas se pro tuto přitažlivost používá termín soft power čili měkká síla. Západní intelektuálové rádi namlouvali sobě i jiným, že tato přitažlivost...
před 3 měs. 24 min
„Debata o energetice je debatou o tom, kam chceme jít jako ekonomika. A tuto debatu, mimochodem vedenou napříč Evropou, obrovsky změnil covid. Evropa v roce 2019 byla v zásadě spokojena s tím, že přestávala věci vyrábět, protože to, co potřebujeme, přece...
před 3 měs. 31 min
V minulém díle našeho rozhovoru s historikem a politologem Alexandrem Tomským jsme slyšeli celou řadu zajímavých informací, které nejsou příliš známy. Například že Anglie splatila až v roce 2015 svůj stoletý dluh za první světovou válku. Nebo že britská m...
před 3 měs. 36 min
„Už kdysi v Sovětském svazu za vlády komunistů, a pak i v jiných zemích, začalo to, že se z dítěte do nějaké míry stávala komodita. A tento trend se tady dnes objevil znovu, a zesiluje. Lidská práva jsou v této době neustále zmiňována před závorkou i za z...
před 3 měs. 36 min
Přijdete v podvečer domů unaveni, rozsvítíte světlo, otočíte termostatem, abyste si trochu přitopili, ohřejete na plynovém sporáku večeři, v rychlovarné konvici uvaříte vodu na čaj, a pak se naložíte do horké koupele ve vaně. Cítíte, jak je vám krásně. Ur...
před 3 měs. 32 min
„Obrovský úspěch Evropy, evropského umění, architektury, vědy a techniky způsobila, mimo jiné, rozdrobenost Evropy na mnoho států. To je ten duch, který způsobil obrovský úspěch celé západní civilizace, jež ovládla prakticky celý svět... Osmdesát procent...
před 3 měs. 29 min
V našem minulém povídání s místopředsedou Aliance pro rodinu, Janem Gregorem, jsme hovořili o zkušenosti, jak se opět dostáváme po třiceti letech do éry dalších ideologických kampaní. Například o tom, že by se muži prý měli více zapojovat do péče o děti....
před 3 měs. 34 min