Svobodné universum

Svobodné universum

Hledáme staré recepty na nové problémy, i nové recepty na staré problémy. Jsme přesvědčeni, že v moudrosti předků je více dobra, než ve všech módních ideologiích dohromady, že ideály lidskosti a hodnoty naší civilizace nemají a nesmí být rozbity, ztraceny, zapomenuty. Zajímají nás lidé a jejich myšlenky, proto s lidmi rádi mluvíme, nevyslýcháme je.

© Kupředu do minulosti

Vzdělávání
Líbí se vám podcast Svobodné universum?

Epizody 403

Dnes budeme mluvit především o tom, jak se u nás žije lidem, kterým ještě není zcela lhostejná svoboda slova. A k tomu jsme si pozvali youtubera Františka Kubáska. Františku, v každém díle našeho pořadu na začátku vždy představuji téma a hosta. Téma máme,...
před 17 hod. 30 min
„Každý má dvě možnosti – buď jsme naplněni láskou, nebo strachem.“ To jsou slova geniálního německo-amerického fyzika, autora teorie relativity, Alberta Einsteina, který také říkal: „Nikdy nemám strach z budoucnosti, beztak brzy přijde.“ Z jiné strany o t...
před 2 dny 36 min
„Pro dodržování svobody slova stačí současná právní úprava. Jediné, co by se snad ještě mohlo doplnit, by bylo pár pravidel pro činnost sociálních sítí na území České republiky, aby tady byl za jejich obsah a konání někdo zodpovědný. Jinak pro samotnou sv...
před 5 dní 41 min
Už v předchozí části rozhovoru jsme mluvili s profesorem Martinem Janem Stránským, jak jinak, o epidemii, která zaměstnává a trápí kdekoho. Pan profesor se často vracel k tomu, že ve všech podobných situacích musíme především používat normální, zdravý roz...
před 1 týd. 39 min
„Postava vnějšího nepřítele, pocit ohrožení a postava vůdce jsou tři nezbytné podmínky k tomu, abychom byli poslušní a jednali stádně. To je tak hluboce zakódovaný mechanismus, že sice proti němu neustále jde něco dělat, upozorňovat na něj a oponovat mu k...
před 1 týd. 35 min
„Jedním z nejnebezpečnějších jevů u nás je v poslední době autocenzura. Je to sklouzávání do pohodlí, do stavu, kdy si lidé říkají: raději o tom nebudeme mluvit, abychom náhodou nebyli terčem posměchu, či útoků, nebo nedejbože vyhazovu z práce. Cenzura k...
před 1 týd. 29 min
„Koronavir je dokonalá metafora naší doby. Z pohledu neurosociologie se odhaluje neblahý stav, do kterého jsme se v tomto století sami dostali. Vir vznikl na základě neustálého prolamování ekologické hranice mezi zvířaty a člověkem. Propletení globalizace...
před 2 týd. 35 min
„S největší pravděpodobností došlo vinou koronavirové pandemie k dramatickému nárůstu úzkostí a depresí. Ale ještě více spíše vinou mediálního obrazu pandemie a restriktivních opatření, které negativní pocity, úzkosti a obavy u lidí ještě spíše posilovaly...
před 2 týd. 32 min
Veškerá média, která tvrdí, že je Joe Biden už je zvoleným prezidentem, vlastně klamou. 11.11.2020, www.KupreduDoMinulosti.cz
před 2 týd. 38 min
Nevím, kolikrát se naši hosté při mnoha rozhovorech zmínili o plíživé cenzuře, která začíná opět sehrávat neblahou roli v našich životech, ale bylo to mnohokrát. Velmi často v souvislosti s ohroženou svobodou slova na sociálních sítích. Jakkoli se část sp...
před 2 týd. 28 min