Renata Novotná | Čistá hlava & volné ruce

Renata Novotná | Čistá hlava & volné ruce

Jsem konzultantka týmové efektivity, procesů a delegování práce. Pro moderní advokátní kanceláře a menší firmy. Vylepšuji systém práce. Nastavuji procesy, pomáhám efektivně delegovat práci a stavět týmy, které fungují. Jako podnikatel totiž nemusíte pracovat 24 hodin 7 dní v týdnu. Cílem je, abyste mohli v klidu odjet na dovolenou s jistotou, že vše perfektně funguje i bez vás.

© Renata Novotná

Business
Líbí se vám podcast Renata Novotná | Čistá hlava & volné ruce?

Epizody 12

Advokátní kancelář, která funguje jako sdružení 10 rovnoprávných advokátů. Nemají asistentku ani recepci a zisky si dělí podle přesně nastaveného vzorce. V mnoha ohledech fungují jinak než možná klasické advokátní kanceláře s hierarchickou strukturou. V p...
před 1 rok. 1 h 14 min
Advokátní kancelář, která prošla vývojem od malé autonomní kanceláře, přes větší kancelář až po spojení s mezinárodní sítí Eversheds Sutherland. S oběma hosty si povídám o tom, jak tyto změny probíhaly, co fungovalo, co méně a jak udržet příjemnou a přáte...
před 1 rok. 46 min
Vratislav Urbášek, advokát, který stál na počátku myšlenky SingleCase. Butikovou advokátní kancelář Urbášek & Partners založil v roce 2012. Přesvědčení, že klient je skutečně na prvním místě, se promítá do celého přístupu k advokacii, firmě i týmu. Budouc...
před 1 rok. 31 min
Jana Sedláková je jméno, které mezi advokáty rezonuje. Během několika málo let postavila úspěšnou advokátní kancelář, která se zaměřuje primárně na IT/IP právo. A rozhodně to nejsou nudní advokáti. Jana osobně má velkou energii a chuť pouštět se do oblas...
před 1 rok. 59 min
Jakub spoluzaložil advokátní kancelář Arrows. Pro mnoho kolegů je svým unikátním přístupem k advokacii a vedení firmy vzorem a inspirací. Věřím, že i pro vás bude. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jak organizačně reagují na dynamické změny uvnitř firmy,...
před 1 rok. 42 min
Lucie a její advokátní kancelář se zabývá trestním a rodinným právem. Pomáhá obětem domácího násilí a sexuálních trestních činů. Víte, že takové oběti mají nárok na advokáta zadarmo? S Lucií jsme se bavily o její práci, efektivitě nebo vedení lidí.
před 2 rok. 26 min
Petra založila tak trochu jinou advokátní kancelář. Takovou, která mluví lidskou řečí a přibližuje právo lidem. S Petrou jsme se bavily nejen o tom, jak vybírali nového ředitele, ale hlavně o tom, jak v eLegalu pracují s procesy a co jí osobně pomáhá, aby...
před 2 rok. 37 min
Ilona je realitní advokátka. Úspěšnou kancelář vybudovala během 2,5 let se dvěma malými dětmi za zády. Efektivita práce, systém a strategie jsou její silné stránky. S procesy a delegování pracuje velmi systematicky a právě to jí umožňuje neustálý růst fir...
před 2 rok. 32 min
Jana má zkušenosti s vedením pražské pobočky advokátní kanceláře a poslední 2 roky vede kancelář vlastní. Zaměřuje se na start-upy a firmy. Co jí osobně pomáhá věnovat maximum času právní činnosti a jak zajišťuje konzistentní kvalitu dodávaných služeb? Po...
před 2 rok. 25 min
Jakou roli hraje firemní kultura při změnách? Procesy, přerozdělení kompetencí, zefektivňování firmy. Na co byste měli myslet, když chcete cokoli měnit a co zásadně ovlivňuje přijetí nebo odmítnutí?
před 2 rok. 16 min