Reflexe: Vizuální umění!

Reflexe: Vizuální umění!

Moderovaný pořad s důrazem na analytický přístup, kauzy. Souvislosti české a evropské a světové kultury. Monografická vydání věnovaná důležitým kulturním událostem, fenoménům, tendencím.

© Český rozhlas

Umění
Líbí se vám podcast Reflexe: Vizuální umění!?

Epizody 44

Našla tvorba nejmladších českých umělců a umělkyň zalíbení v 3D počítačové animaci? I když prolínání grafiky nebo grafického designu s volným umění není žádnou novinkou a umělci často využívali 3D grafiku už v posledním desetiletí, existuje mnoho umělecký...
před 1 rok. 38 min
Ve Francii nejspíš vznikla první fotografie, i proto se jí v této zemi věnují obzvlášť pozorně. Není to jen největší veletrh zaměřený na fotku, Paris Photo, největší fotografický festival v jihofrancouzském Arles, fotografické sbírky v každém velkém muzeu...
před 1 rok. 43 min
Poezie a obrazové básně jsou leitmotivem současné výstavy nazvané Devětsil 1920–1931 v Domě U Kamenného zvonu Galerie hlavního města Prahy. Proto výstava začíná záznamem Seifertovy básně Všecky krásy světa, ve které básník také píše: pro svoje básně jsme...
před 1 rok. 42 min
Dá se dnes uživit prodejem uměleckých děl a je podpora současných výtvarných umělců dostatečná? Mají být umělci za výstavy placeni? A jak vypadá spolupráce mezi sběrateli, kurátory a umělci? O tom v pořadu Reflexe: Vizuální umění! diskutují sběratel Boris...
před 1 rok. 43 min
S Miroslavem Buriánkem navštívíme velkou skupinovou výstavu v pražské galerii Kvalitář. Jak ve svém kurátorském textu k výstavě píše Jan Dotřel: „Je to totiž právě syntéza oborů uměleckých a vědeckých, jejichž kooperace by měla divákovi nabídnout širší ho...
před 1 rok. 43 min
Pozornost poutá nejen svou architekturou, výstavními projekty, publikační činností, ale celkově promyšleným a propracovaným konceptem, jaký jí může lecjaká regionální kulturní instituce závidět.
před 1 rok. 43 min
Francouzský umělecký trh se v poslední době se stále větším zájmem obrací k umělkyním a umělcům pocházejícím z afrického kontinentu. A už zdaleka nejde jen o velké a stabilní instituce, jakými jsou třeba Fondation Cartier, Institut arabského světa nebo Ev...
před 1 rok. 42 min
Chcete se vypravit ve stopách zrodu moderního umění a nemělo by to být daleko? Vydejte se ve stopách Bauhausu do Německa. Začněte ve Výmaru, zastavte se v Desavě a svou výpravu ukončete v Berlíně. Seznámíte se tak se „stylem“ Bauhausu, reformované uměleck...
před 1 rok. 28 min
Zvuk kovadliny a teplo výhní nás v pořadu Reflexe: Vizuální umění! vrátí do časů, kdy bylo železo ještě drahým kovem. Kovářství patřilo k nejdůležitějším oborům lidské činnosti, ještě v minulém století byla kovárna v každé větší vesnici. Kovářské postupy...
před 1 rok. 40 min
Jaké podmínky a postavení mají na současné výtvarné scéně ženy-umělkyně? A má vůbec smysl pojmenovávat feministické umění nebo určovat kvóty pro zastoupení umělkyň na výstavách a ve sbírkách?
před 1 rok. 41 min