Reflexe: Historie / Filozofie!

Reflexe: Historie / Filozofie!

Moderovaný pořad s důrazem na analytický přístup, kauzy. Souvislosti české a evropské a světové kultury. Monografická vydání věnovaná důležitým kulturním událostem, fenoménům, tendencím.

© Český rozhlas

Společnost a kultura
Líbí se vám podcast Reflexe: Historie / Filozofie!?

Epizody 52

Na téma diktatury a autoritářské režimy v Jižní Americe (po roce 1945) hovoří Petr Šmíd s kulturním antropologem Františkem Kalendou a s politologem Radkem Bubnem, odborníkem na Latinskou Ameriku, který působí na Středisku ibero-amerických studií FF UK.
před 1 rok. 57 min
Čím to je, že důležitou roli, jakou ve společnostech mají ženy, antropologie dlouho nedoceňovala? A objevují ženy jako výzkumnice v terénu něco úplně jiného než jejich mužští kolegové? Téma pro antropoložky Petru Ezzeddine, Hanu Horákovou a Janu Jetmarovo...
před 1 rok. 57 min
Občanská věda je dnes populární. Vědecké instituce se o ni snaží, bohužel ji ale často chápou jenom jako novou techniku popularizace vědy. Občanská – nebo jak jí také můžeme říkat: amatérská, levná, malá věda ale může být něco víc. Přirozeně totiž překrač...
před 1 rok. 50 min
Ke kterému datu se tato událost vztahuje a které zakladatelské i zásadním způsobem budovatelské osobnosti je třeba při této příležitosti vzpomenout? O tom hovoří Milena M. Marešová s Richardem Bieglem, Marií Klimešovou a Romanem Prahlem.
před 1 rok. 59 min
Petr Šourek v těchto filozofických Reflexích hovoří s arendtologem Milanem Hanyšem, který působí v Masarykově ústavu Akademie věd. Společně zkoumají, kde se vzala a co znamená „banalita zla“.
před 1 rok. 44 min
Jak mluvit o rizicích spojených s masovým vymíráním druhů? Odpovídají biolog Pavel Kindlmann, ekopsycholog Jan Krajhanzl a sociální geografka Michaela Pixová.
před 1 rok. 56 min
Od poloviny 20. století se jim podle J. L. Austina říká performativní. A díky Jacquesi Derridovi se staly symbolem obratu humanitních vět performanci.
před 1 rok. 50 min
Vysokoškolské vzdělání posiluje podle některých výzkumů orientaci na druhé lidi a hodnoty jako univerzalismus a benevolenci. Nepřímo tím podporuje společenskou soudržnost. Česká republika je v Evropě jediná, kde tomu tak není – jmenované hodnoty se u naši...
před 1 rok. 58 min
Je to už pár desítek let, co se začalo mluvit o filozofii toho i onoho - o filozofii vašeho podnikání, filozofii reklamního sdělení, filozofii předškolního vzdělávání... Profesionální filozofové na tuto náhlou inflaci „filozofie“ hleděli s jistou nevolí....
před 1 rok. 46 min
Pokusy o hledání současného světa. Na dané téma hovoří Filip Vostal s Vítem Stříteckým, odborným asistentem a zástupcem vedoucího na Katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií FSV UK a s politoložkou Annou Durnovou působící na Vídeňské...
před 1 rok. 52 min