Pochoden Praha

Pochoden Praha

Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.

© Pochoden Praha

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Pochoden Praha?

Epizody 115

Ježíš řekl svým učedníkům, že je dobrý pastýř. Co to ale znamená a jaké poselství tato metafora skrývá? Poslechněte si kázání Daniela Foremana, ve kterém nám to přiblíží! -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu:...
před 4 dny 19 min
Poslední bohoslužba ze série Dopis Galatským nám ukázal první pozitivní použití slova zákon z pera apoštola Pavla. Co Kristův zákon znamená a jak jej naplníme? Nápověda: souvisí to s našimi břemeny a s křesťanským způsobem, jak si od nich ulehčit. -- Více...
před 1 týd. 23 min
Apoštol Pavel povzbuzuje Galatské k životu pod vedením Ducha svatého. -- Kázal Gareth Morris -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: inf...
před 2 týd. 31 min
Apoštol Pavel obrací proti judaistů jejich vlastní zbraně. Na základě zákona, kterým se tak ohánějí, jim ukazuje, kdo je pravým potomkem Abrahama; kdo je potomkem Izáka a kdo Izrmaele. Text z dopisu gallským nás volá ke svobodě, kterou nám vydobyl Kristus...
před 1 měs. 29 min
Bojím se o Vás! To je Pavlův vzkaz církvím v Galacii, když se podíval na to, jak se rozpadá jejich víra. Vidí, jak se jako oběti stockholmského syndromu navracejí ke svým otrokářům, jimiž byly modly a pohanské zvyky, tradice a které se staly i ze Zákona,...
před 1 měs. 28 min
Sedmé kázání ze série Dopis Galatským nás zavedlo k tématu Božích dědiců. Co znamená být Božím dítětem, dědicem a co znamená být nedospělým a nesvobodným otrokem? Jakou roli v tom hraje víra a jakou Zákon? "Díky Ježíši můžeme vírou vstoupit do nového věku...
před 1 měs. 32 min
 Kázání ze série Dopis Galatským o vztahu Zákona a zaslíbení od Boha.  "Když procházíme životní bouří, potřebujeme kotvu, která se stane naším pevným bodem, i když všechno kolem se bude zmítat jako rozbouřená hladina moře; potřebujeme syna, který nás bouř...
před 1 měs. 34 min
Bohoslužba ze série Dopis Galatským, ve které proti sobě David postavil zákon a milost. I když to víme, proč si tak často volíme prokletí zákona namísto svobody evangelia?  "Zákon znamená zavržení, prokletí a úmornou dřinu; přesto nás to k němu táhne stej...
před 1 měs. 30 min
Základem jednoty mezi křesťany je evangelium. Když k němu nic nepřidáme ani z něj nic neubereme, stává se zdrojem jednoty, identity v Bohu a poslání církve. Poslechněte si Davidovo kázání ze série Dopis Galatským.  "Evangelium je záležitostí společenství;...
před 2 měs. 26 min
Druhá bohoslužba ze série Dopis Galatským, ve které jsme se blížeji seznámili se skupinou sborů v Galacii, které založil apoštol Pavel a které jsou v ohrožení falešných učitelů. Jak se Pavel vypořádal s podkopáváním své autority a své zvěsti?  Kázal nás p...
před 2 měs. 28 min