Pochoden Praha

Pochoden Praha

Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.

© Pochoden Praha

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Pochoden Praha?

Epizody 84

Třetí kázání o Božím tajemství v Kristu ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David na textu z Pavlova dopisu mladé církvi v Kolosách ukázal tři velká témata nejen křesťanského života a jejich naplnění v Kristu: Utrpení, tajemství a duchovní zralost. "J...
před 3 dny 36 min
Kázání z druhé on-line bohoslužba ze série Koloským: jak věřit a jak žít? Apoštol Pavel vytahuje silnou zbraň proti falešnému učení - báseň, která oslavuje Ježíše jako Stvořitele, Udržovatele a Vykupitele celého světa a povzbuzuje tak věřící, aby stáli pe...
před 1 týd. 23 min
Jak věřit a jak žít? Tyto otázky jsou tématem Pavlova listu Koloským, který nás bude příštích 8 nedělí provázet. Začínáme úvodním slovem o modlitbě za tento mladý sbor.  -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu:...
před 2 týd. 22 min
První bohoslužba roku 2021 o modlitbě a Bohu, ke kterému se modlíme.   "Namísto různých technik, slov a formulí Ježíš ukázal, jaký je Bůh, ke kterému se modlíme. Hlavní důvod, proč se modlíme není něco získat, ale s Někým být. Důvodem, proč se modlíme je,...
před 3 týd. 24 min
Davidovo čtvrté adventní on-line kázání o posledním jménu předpovídaného Mesiáše, Vládce pokoje. Ježíš je Vládcem pokoje, který nám pokojem vládne, pokojem nás vede a pokojem nás naplňuje. Pokoj máme v tom, že patříme do jeho rodiny a že je stále s námi v...
před 1 měs. 20 min
Martinovo kázání ze třetí adventní on-line bohoslužby. Třetí přezdívka Mesiáše, Otec věčnosti, se na první pohled může zdát neuchopitelná, avšak Martin nás k tématu přiblížil zdatně.  Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na n...
před 1 měs. 16 min
Ježíš je Božským bohatýrem, který nás zachraňuje, raduje se z nás a miluje nás. ... Ať už vás trápí cokoliv a váš boj se zdá beznadějný, Ježíš je Božským bohatýrem na Vaší straně. Bojuje za Vás a s Vámi. Neposílá do těch bojů Vás, protože se mu nechce; pr...
před 1 měs. 25 min
 První adventní neděli jsme zahájili novou sérii bohoslužeb Lid, který  chodí v temnotách. Začali jsme u jména Divuplný Rádce a tématem naděje.  "Moudrost je spojena s nadějí v Bohu; vychází z víry a spolehnutí se na  Boží charakter, se kterým se dívá do...
před 1 měs. 18 min
Davidovo závěrečné kázání ze série Proměněni pro život s tématem  duchovní zralosti. Jak jí poznáme a jak do ní můžeme vstupovat? V čem to  spočívá? Podívejme se na tři oblasti, ve kterých se rodí...   "Být učedníkem Ježíše Krista je základem duchovní zra...
před 2 měs. 23 min
Davidovo kázání o duchovní disciplíně a o tom, proč je tak důležitá pro život křesťanů. "Téma duchovní disciplíny úzce souvisí s proměnou života: je to neustálá výzva postavit se entropii a vnést do svého života řád. Naučit se spoléhat na Boží milost, ale...
před 2 měs. 13 min