Pochoden Praha

Pochoden Praha

Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.

© Pochoden Praha

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Pochoden Praha?

Epizody 96

Apoštol Pavel napsal Timoteovi, mladému vedoucímu Církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible (a především její zvěsti o Ježíši Kristu) a dává mu k tomu čtyři důvody: (1) protože tak odolá falešným učením, (2) protože mu může dát moudrost ke spa...
před 1 týd. 23 min
Martinovo kázání o tom, jak Ježíšova smrt zlomila moc strachu, hříchu i smrti nad našimi životy a jak nám jeho vzkříšení dává naději pro život.   -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.c...
před 2 týd. 28 min
Víra dělá rozdíl. Zásadní rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Životopis končí smrtí a pohřbem. Evangelium je radostnou zprávou o vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých a chce se setkat se svými učedníky, přijmeme jeho pozvání? Když uplynula sobota, Marie z Ma...
před 2 týd. 14 min
Jak to vypadá, když Ježíš přijede do města? Co mají společného prorok, král a osel? Závěrečnou před-velikonoční bohoslužbou se podíváme na hlavní téma Květné neděle. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: http...
před 3 týd. 24 min
Třetí před-velikonoční bohoslužba ze série textů, jež nás vedou ke kříži. David tentokrát mluvil o Ježíši jako nejlepším veleknězi. Jak toto zvláštní téma ze zvláštní knihy může být dobrou zprávou i pro člověka ve 21. století? -- Více informací o nás a da...
před 4 týd. 26 min
Druhá bohoslužba z naší před-Velikonoční mini série novozákonních textů, které nás vedou ke kříži. Jak nás Ježíš vede od smrti k životu? Jak nám to popisuje apoštol Pavel?    I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu t...
před 1 měs. 26 min
První před-velikonoční bohoslužba ze série novozákonních textů, které nás povedou ke kříži. Právě poselství o kříži je urážkou, bláznovstvím a nebo mocí ke spasení - to záleží na víře.    -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najde...
před 1 měs. 25 min
Závěrečná bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David nás provede závěrečnými pokyny apoštola Pavla, které zní vytrvat a žít. Jak vypadá vytrvalá modlitba a život v moudrosti?    — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše na...
před 1 měs. 23 min
Apoštol Pavel ukazuje praktický rozměr na třech dvojicích vztahů, jak je evangelium proměňuje. Jak vypadá vykoupené manželství, rodičovství a zaměstnání? -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden...
před 1 měs. 33 min
Pavel píše Koloským, že byli Ježíšem vzkříšeni, byli s Ježíšem sjednoceni a byli jeho Duchem naplněni – a to se má projevit na jejich životě: (1) Byli jste vzkříšeni s Ježíšem, a proto usilujte o to, co je nahoře. (2) Byli jste sjednoceni s Ježíšem, a pro...
před 2 měs. 29 min