Parabible

Parabible

Jak by vypadal příběh Ježíše Krista, kdyby se odehrál v kulisách dnešního Česka? Je dva tisíce let stará literární látka vhodná pro aktualizaci, aniž by se ztratila hloubka? Na to v roce 2018 odpověděla publikace jménem Parabible. Radio Wave nyní přináší její audioverzi v autorském čtení evangelického kazatele Alexandra Fleka a se stručnými úvody Petra Wagnera (pořad Hergot!). Od 1. prosince až do konce roku každý den přinášíme jednu peprnou biblickou aktualizaci.

© Český rozhlas

Zdraví a fitness
Líbí se vám podcast Parabible?

Epizody 32

Těžko najít lepší text, který by uzavíral celý cyklus Parabible, než parafrázi takzvané modlitby Páně, jinak známé jako Otčenáš. Jeho aktualizace dost možná popudí některé konzervativní věřící, ve skutečnosti ale jen oprašuje společenské a politické důraz...
před 1 rok. 1 min
Druhý parabiblický bonus je aktualizací pasáže ze žánru epištol, z listu Římanům ze 7. kapitoly. Nejde tentokrát o příběh, ale spíše o úvahu. Přesněji o nejdepresivnější teologickou úvahu apoštola Pavla, kterému je připsáno autorství významné části Nového...
před 1 rok. 2 min
První parabiblický bonus nás vede zpátky do Starého zákona, konkrétně na počátek doby královské, jak je popsána v 1. knize Samuelově. Nejde o nic jiného než o legendární historku o souboji mladíka s obrem.
před 1 rok. 3 min
Závěrečným textem hlavního celku Parabible není konec některého z evangelií, ale úvod knihy Skutků apoštolských, která mapuje historii první církve. Dává to smysl. Jestliže byla Ježíšova mise smysluplná, pak musí pokračovat a zůstat živou.
před 1 rok. 4 min
Finále dobré zprávy v 28. kapitole Matouše je vlastně zopakování Ježíšova programu učedníkům, aby nezapomněli, o jaký odkaz se mají ve svém společenství starat. Jako začala Ježíšova pozemská pouť při pokušení na poušti na vysoké hoře, tak také končí – na...
před 1 rok. 3 min
Navzdory závažnosti velikonočních událostí se ani zprávy o vzkříšení nebrání stopám jemného humoru. Třeba v Janově vyprávění ve 20. kapitole se z Ježíše definitivně stal Kristus a z pekelné brány je navždy stržená závora, jak zpívá evangelický bard Sváťa...
před 1 rok. 3 min
„Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali,“ vypráví o setkání se Vzkříšeným 24. kapitola evangelia podle Lukáše. Je pozoruhodné, jak jsou zprávy o těchto zážitcích jakoby zdrženlivé, plné nejasností a zámlk. Proč to evangelisté nezaznamenali jasně?
před 1 rok. 4 min
Není náhodou, že prvními svědky vzkříšení Ježíše jsou dvě ženy. I tady má při čtení evangelia zůstat čtenář trochu v napětí, protože tehdy se svědectví ženy moc nedůvěřovalo, i když v případě mužů svědectví dvou očitých svědků obvykle dostačovalo k tomu,...
před 1 rok. 3 min
Od církevního k soudu občanskému – tak vede Ježíšova cesta, která nevyhnutelně míří na popraviště. Moc politická i náboženská, jindy znepřátelené na smrt, jsou zde až v dojemné shodě ohledně jedné věci – Ježíš se nehodí, a proto je nutné ho odstranit.
před 1 rok. 5 min
Závěr Matoušovy 26. kapitoly. Začíná náboženský soud s Ježíšem, vznáší se obžaloby přimyšlené i celkem přesné a vše zpovzdálí pozoruje jeden z jeho učedníků. Právě ten, který sliboval, že ho nikdy neopustí a půjde s ním až na smrt...
před 1 rok. 3 min