Na Ceste Brno

Na Ceste Brno

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA. Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení, SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí, PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu, MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným, JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření, LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.

© Na Cestě Brno

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Na Ceste Brno?

Epizody 84

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé  trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme si s Ježíšem vyměnili role - měli jsme tam být my, ale  byl tam místo nás on. Proč to b...
před 1 měs. 27 min
Když se na  Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se v naší kultuře hodně díváme našima očima - jde především o  mě, o to, abych byl šťastný/šť...
před 1 měs. 26 min
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii.  Všichni chybujeme a selháváme. A většina z nás snáze vidí chyby na  druhých, než na sobě samých. Na...
před 1 měs. 31 min
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii. Mnoho lidí se ptá, jak dnes můžeme poznat Boha, když je kolem nás tolik  přístupů ke spiritualitě a...
před 1 měs. 25 min
Křesťanské nebe někdy působí jako hodně nudné místo, takže jsme vlastně  nakonec rádi, že jsme ještě neumřeli, protože se tam ani netěšíme. Pokud  také věříme tomu, že to tady jednou všechno skončí a my odletíme někam  jinam, pak nemá smysl dělat věci poř...
před 2 měs. 26 min
V této sérii témat "Apokalypsa" probíráme žánr apokalyptické literatury a zejména  knihu Zjevení. Jedním z motivů, kterému se v knize Zjevení nemůžeme  vyhnout, je otázka Božího soudu. Co pro nás bude tato událost znamenat?  Někteří by řekli, že hříšníci...
před 2 měs. 55 min
V sérii Apokalypsa procházíme pro lidi někdy těžko uchopitelný žánr  apokalyptické literatury zaznamenané v Bibli a především knihu Zjevení.  Ježíš už na Zemi jednou byl, ale slíbil, že se vrátí. Co máme dělat  předtím, než se tak stane? Jaká je úloha cír...
před 2 měs. 24 min
V této sérii témat "Apokalypsa" se podíváme na žánr apokalyptické literatury a  zejména na knihu Zjevení. Slovo apokalypsa v nás vzbuzuje spíše  negativní pocity spojené s koncem, zánikem, válkou. Původně byl ale  význam tohoto slova odlišný - a přinášel...
před 3 měs. 45 min
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" jsme se dívali na několik praktických oblastí z pohledu Bible. V posledním díle série jsme odpovídali na  otázky, které jste nám během celého měsíce posílali, takže to stálo za to!
před 3 měs. 57 min
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Předposlední díl se týká práce. V dnešní kultuře najdeme různé extrémy - od workoholismu až po princip pomalého života, kde práce dávno spadla na žebříčk...
před 3 měs. 51 min