Na Ceste Brno

Na Ceste Brno

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA. Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení, SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí, PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu, MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným, JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření, LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.

© Na Cestě Brno

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Na Ceste Brno?

Epizody 91

Exodus 34 "Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v  milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu,  přestoupení a hřích, jistě však nenechá viníka bez trestu, navštěvuje s  trestem vinu otců na synech...
před 2 týd. 38 min
Filipským 1:27-30 Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nede...
před 1 měs. 25 min
Ostřílená víra se nebojí reality života. Možná se musíme naučit říkat nevím. Příběh s hodinami a nakouknutí pod pokličku překladu Bible z  původních jazyků - nejen tohle zaznělo ve třetím pohledu na téma  pochybností a otázek, kterým musí naše víra čelit....
před 1 měs. 37 min
O deseti družičkách „Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také...
před 1 měs. 24 min
Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje.  Někteří s takovým přístupem nemají problém a vyhovuje jim - a to je v  pořádku. Mnohé ale v realitě života napadaj...
před 1 měs. 35 min
Je dnešní církev vůbec k něčemu dobrá? Má smysl se potkávat každou neděli? Jak svědčit o Kristu lidem kolem nás, aby nám porozuměli? Na tyto otázky se dnes snažil odpovědět František s pomocí příbehu letnic, které jsem si minulou děli připomínali. 'Když...
před 2 měs. 25 min
Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje.  Někteří s takovým přístupem nemají problém a vyhovuje jim - a to je v  pořádku. Mnohé ale v realitě života napadaj...
před 2 měs. 34 min
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé  trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme si s Ježíšem vyměnili role - měli jsme tam být my, ale  byl tam místo nás on. Proč to b...
před 3 měs. 27 min
Když se na  Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se v naší kultuře hodně díváme našima očima - jde především o  mě, o to, abych byl šťastný/šť...
před 4 měs. 26 min
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii.  Všichni chybujeme a selháváme. A většina z nás snáze vidí chyby na  druhých, než na sobě samých. Na...
před 4 měs. 31 min