Bůh v karanténě (7) "Pojďte, požehnaní mého Otce"

Bůh v karanténě (7) "Pojďte, požehnaní mého Otce"

15 min, před 3 dny

Uvedení do bohoslužby a evangelium Mt 25,31-46(4 min.) a kázání "Pojďte, požehnaní mého Otce" (12 min.) ze Slavnosti Ježíše Krista Krále 22. 11. 2020 od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 16 min.)

© Petr Hruška

Další epizody podcastu Chebská farnost: Kázání a katecheze

Úvod k bohoslužbě, první čtení Jak 1,19-25 a evangelium Mt 25,31-40 (8,5 min.) a kázání "Svoboda jako služba" (20 min.) z vigilie poutní Slavnosti sv. Alžběty Duryňské 16. 11. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 28,5 min.)
před 1 týd. 28 min
Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 25,1-13 (6 min.), kázání "MARANATHA" (20 min.) a píseň po kázání se závěrečným požehnáním (4 min.), celkem 30 min.
před 2 týd. 29 min
Záznam ze mše svaté z Památky Všech věrných zemřelých v pondělí 2. 11. 2020 od 18 hod. z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu: Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 5,1-12a (6 min.), kázání "Solidarita, vděčnost a smysl" (7 min.), závěrečné povzbuzení (1 min...
před 3 týd. 13 min
Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 5,1-12a (4 min.), slovo pro děti "Radost z rozdávání radosti" (5 min.), kázání "Svatost jako přátelství s Ježíšem" (19 min.) a závěrečné požehnání a píseň (3 min.), celkem 31 min.
před 3 týd. 30 min
Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 22,34-40 (5 min.), slovo pro děti "Tvoříme s radostí" (11 min.), kázání ze série Bůh v karanténě (3) "Miluj Boha v bližním" aneb "Procházka temným údolím" (Jana Haklová) (9 min.), píseň "Mou cestu v rukou máš" (3,5 min.)...
před 1 měs. 33 min