Všech věrných zemřelých

Všech věrných zemřelých

13 min, před 2 měs.

Záznam ze mše svaté z Památky Všech věrných zemřelých v pondělí 2. 11. 2020 od 18 hod. z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu: Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 5,1-12a (6 min.), kázání "Solidarita, vděčnost a smysl" (7 min.), závěrečné povzbuzení (1 min.), celkem 14 min.

© Petr Hruška

Další epizody podcastu Chebská farnost: Kázání a katecheze

Úvod k prezentaci "tříkrálových služeb" (3 min.), Kašpar a Diecézní charita Plzeň (5 min.), Melicharka a Farní charita Cheb (2 min.), Baltazar a Hospic Sv. Jiří (2 min.), tříkrálové požehnání s úvodem (7 min.) a závěrečná píseň "Laudate omnes gentes" (2 m...
před 3 týd. 20 min
Úvod k bohoslužbě o Slavnosti Zjevení Páně (6. 1. 2021) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a evangelium Mt 2,1-12 (4,5 min.), kázání na téma "Zlato - Kadidlo - Myrha" (5,5 min.) a závěrečná píseň "Láska přichází" (3 min.), celkem 13 min.
před 3 týd. 12 min
Úvod k bohoslužbě z Druhé neděle po Narození Páně 3. 1. 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a evangelium Jan 1,1-14 (7 min.), kázání "Jak nad vodou lávka" (20 min.) a závěrečná píseň "Z Betléma se ozývá" (3 min.), celkem 30 min.
před 3 týd. 29 min
Úvod a evangelium (Lk 2,16-21) z bohoslužby ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (6 min.), úvod k listu (3 min.) a pastýřský list biskupa Tomáše Holuba na rok 2021 "... já přesto budu jásat v Hospodinu" (8...
před 3 týd. 20 min
Evangelium z bohoslužby ze svátku Svaté rodiny 27. 12. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu Lk 2,22-40 (3 min.) a kázání na téma "Z Nazareta do Nazareta" (26 min.), celkem 29 min.
před 1 měs. 28 min