Chebská farnost: Kázání a katecheze

Chebská farnost: Kázání a katecheze

Farář Římskokatolické farnosti Cheb

© Petr Hruška

Víra a duchovno
Líbí se vám podcast Chebská farnost: Kázání a katecheze?

Epizody 180

Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 21,28-32 (5 min.), komentovaná četba 4. části papežova listu k Době stvoření (10 min.), kázání uvádějící do čtvrtého tématu Doby stvoření "Čas k nápravě" (12 min.) a závěrečné požehnání (1 min.) z ranní mše svaté 27. 9....
před 1 den 27 min
Dopis biskupa Tomáše Holuba k aktuální situaci (18. září 2020) komentovaný farářem na úvod mše svaté v neděli 20. 9. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 13 min.)
před 1 týd. 12 min
Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 20,1-16a (8 min.), kázání uvádějící do třetího tématu Doby stvoření "Čas k odpočinku" (17 min.) a závěrečná píseň (1,5 min.) z ranní mše svaté 20. 9. 2020 (25. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v...
před 1 týd. 26 min
Uvedení do bohoslužby a evangelium Mt 18, 21-35 (6 min.), kázání uvádějící do druhého tématu Doby stvoření "Čas k návratu" (12 min.), přímluvy Doby stvoření (4 min.), poselství biskupa Tomáše a Modlitba Doby stvoření (6 min.) z ranní mše svaté 13. 9. 2020...
před 2 týd. 28 min
Úvodní píseň k rodinné bohoslužbě s biskupem Františkem Radkovským na začátek školního roku, uvedení do bohoslužby a evangelium Mt 18, 18-20 (4 min.), kázání pro dospělé i děti uvádějící do prvního tématu Doby stvoření "Čas k upamatování" (14 min.) a závě...
před 3 týd. 23 min
Úvod k bohoslužbě, 1. čtení Jer 20, 7-9 a evangelium Mt 16, 21-26 (4 min.) a kázání na téma "Svedl jsi mě, Hospodine" (Jer 20, 7-9) aneb "Evangelium rezignovaných" (18 min.) z večerní mše svaté 30. 8. 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 22 min.)
před 4 týd. 22 min
Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 16, 21-26 (4 min.), kázání na téma "Svedl jsi mě, Hospodine" (Jer 20, 7-9) aneb "Evangelium rezignovaných" (16 min.) a závěrečná píseň "Neboj se, já jsem s tebou!" (2 min.) z ranní mše svaté 30. 8. 2020 v chrámu sv. Mikul...
před 4 týd. 22 min
Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 16, 13-20 (5 min.), kázání na téma "Brány pekelné ji nepřemohou: Obnova teologie, spirituality a struktur církve" (20 min.) a závěr s požehnáním (2 min.) z ranní mše svaté 23. 8. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Che...
před 1 měs. 26 min
Evangelium Mt 15, 21-28 (2,5 min.), kázání na téma "Trojí odmítnutí: lhostejnost - nesrozumitelnost - odsuzování" (18 min.) a závěrečné slovo a požehnání (3,5 min.) z večerní mše svaté 16. 8. 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 24 min.)
před 1 měs. 23 min
Evangelium Mt 15, 21-28 (3,5 min.), kázání na téma "Trojí odmítnutí: lhostejnost - nesrozumitelnost - odsuzování" (16 min.) a závěrečné slovo a požehnání (2 min.) z ranní mše svaté 16. 8. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 21,5 min.)
před 1 měs. 21 min