Chebská farnost: Kázání a katecheze

Chebská farnost: Kázání a katecheze

Farář Římskokatolické farnosti Cheb

© Petr Hruška

Víra a duchovno
Líbí se vám podcast Chebská farnost: Kázání a katecheze?

Epizody 201

Úvod k prezentaci "tříkrálových služeb" (3 min.), Kašpar a Diecézní charita Plzeň (5 min.), Melicharka a Farní charita Cheb (2 min.), Baltazar a Hospic Sv. Jiří (2 min.), tříkrálové požehnání s úvodem (7 min.) a závěrečná píseň "Laudate omnes gentes" (2 m...
před 9 měs. 20 min
Úvod k bohoslužbě o Slavnosti Zjevení Páně (6. 1. 2021) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a evangelium Mt 2,1-12 (4,5 min.), kázání na téma "Zlato - Kadidlo - Myrha" (5,5 min.) a závěrečná píseň "Láska přichází" (3 min.), celkem 13 min.
před 9 měs. 12 min
Úvod k bohoslužbě z Druhé neděle po Narození Páně 3. 1. 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a evangelium Jan 1,1-14 (7 min.), kázání "Jak nad vodou lávka" (20 min.) a závěrečná píseň "Z Betléma se ozývá" (3 min.), celkem 30 min.
před 9 měs. 29 min
Úvod a evangelium (Lk 2,16-21) z bohoslužby ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (6 min.), úvod k listu (3 min.) a pastýřský list biskupa Tomáše Holuba na rok 2021 "... já přesto budu jásat v Hospodinu" (8...
před 9 měs. 20 min
Evangelium z bohoslužby ze svátku Svaté rodiny 27. 12. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu Lk 2,22-40 (3 min.) a kázání na téma "Z Nazareta do Nazareta" (26 min.), celkem 29 min.
před 9 měs. 28 min
Úvod k bohoslužbě ze Slavnosti Narození Páně 25. 12. 2020 od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a evangelium Jan 1,1-18(8,5 min.), kázání na téma "Jiná liga" (7,5 min.), závěrečné slovo s požehnáním (3 min.) a závěrečná píseň "Bim bam" (4,5 min...
před 9 měs. 23 min
Úvod ke Štědrovečerní rodinné bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (24. 12. 2020) a evangelium(7 min.), kázání na téma "Lidé Božího zalíbení" (13,5 min.) a závěrečné slovo s požehnáním (1,5 min.), celkem 22 min.
před 9 měs. 21 min
Úvod do bohoslužby 4. adventní neděle (20. 12. 2020) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a evangelium Lk 1,26-38 (6,5 min.)a kázání pro děti i dospělé "Nazaretské Vánoce" (12 + 7 min.), celkem 25,5 min.
před 10 měs. 25 min
Úvod do bohoslužby 3. adventní neděle (13. 12. 2020) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (s příběhem o Tondovi z metra) a první čtení Iz 61, 1-2a.10-11 (7,5 min.), kázání pro děti i dospělé "Betlémský hnůj" (15,5 min.) a závěrečné slovo s požehnáním (2 min.)...
před 10 měs. 24 min
Úvod do poutní mikulášské bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (6. 12. 2020) a evangelium Mk 1,1-8 (4 min.), kázání biskupa Tomáše Holuba pro děti i dospělé "Připravte cestu Pánu!" (11 min.) a závěrečné požehnání s mikulášskou písní (4 min.), celkem...
před 10 měs. 18 min