Český rozhlas - Historie

Český rozhlas - Historie

© Český rozhlas

Společnost a kultura Historie
Líbí se vám podcast Český rozhlas - Historie?

Epizody 1450

Die Fahne hoch – znělo často z rozhlasových přijímačů v Protektorátu Böhmen und Mähren. Jindy by posluchači rádio nejspíš zhnuseně vypnuli, protože nebyli na kultovní píseň německých nacistů zvědaví. Tentokrát ji zpívali Jiří Voskovec a Jan Werich.
před 4 měs. 23 min
Před šedesáti lety žil svět událostí mimořádného významu: soudním procesem s Adolfem Eichmannem, mužem odpovědným za organizování masového vyvražďování Židů v letech druhé světové války. Eichmann se po konci války ukrýval, byl však vypátrán v Argentině a...
před 4 měs. 23 min
Postup spojeneckých vojsk, zprávy o německé kapitulaci a smrt Adolfa Hitlera – právě tyto momenty byly patrně hlavní pohnutkou povstání, které vypuklo spontánně na mnoha místech.
před 4 měs. 26 min
Představoval se jako vědec a vynálezce, ale neměl ani střední školu. Dokázal si ale vždycky najít ty správné kontakty. Neváhal zamířit ani do nejvyšších pater tehdejší politiky.
před 4 měs. 27 min
Jednou z nejvážnějších havárií v historii mírového využití jaderné energie byla ta v Černobylu, ke které došlo 26. dubna roku 1986. Hrozící důsledky byly zřejmé, ale komunistické Československo se po několik dní tvářilo, že se takřka nic neděje.
před 4 měs. 25 min
V únoru uplynulo 101 let od vzniku politické strany, která zásadně zasáhla do dějin Evropy i celého světa. Na přelomu ledna a února 1920 byl formulován politický program a koncem února se ustavila Národně socialistická německá dělnická strana, NSDAP.
před 4 měs. 23 min
Říká se, že informace mají cenu zlata. Možná je v tom trochu nadsázky, ale pravdivé informace sehrály klíčovou roli ve všech historických etapách. Minulé století přineslo zrychlení a zjednodušení informačních kanálů. Taky začal vysílat rozhlas, pak i tele...
před 4 měs. 23 min
Věznění skauti vytvořili v 50. letech v komunistických lágrech rozsáhlou záchrannou síť kamarádů vzájemně si kryjících záda. Například na lágru Nikolaj, když bachaři některé z nich pronásledovali, ostatní začali na protest melodicky brumlat, na nástupu už...
před 4 měs. 46 min
V úctyhodných 89 letech odešla letos v březnu Hana Hegerová, dáma s velkým D a zpěvačka s velkým Z. Velmi blízko měla k textaři Michalu Horáčkovi, který s ní začal spolupracovat v 80. letech.
před 4 měs. 24 min
Totalitní režim v Československu skončil v roce 1989 ekonomicky, technologicky ani morálně už nedokázal držet krok s vyspělejšími demokratickým světem a zhroutil se víceméně sám od sebe. Jakou roli přitom sehrála zaostalost socialistického státu v oblasti...
před 4 měs. 53 min