Bohoslužby Slova života Pardubice

Bohoslužby Slova života Pardubice

Slovo života Pardubice - Církev, kde věříme, že Bůh mluví a dělá zázraky i dnes. Poslechněte si nedělní kázání z bohoslužby naší církve a nechte se inspirovat a povzbudit k životu naplněnému vírou, odvahou a Boží láskou.

© Slovo života Pardubice

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Bohoslužby Slova života Pardubice?

Epizody 56

Bůh už pro Tebe udělal všechno skrze krev Ježíše Krista, proto si oblékni Jeho spravedlnost. Neodmítej pravdu Božího slova a nenech se obelhat ďáblem. Pro Boha jsi diamant, i když zrovna spadneš do bláta, Tvoje hodnota je v Kristu.
před 5 dní 56 min
Žijme Slovo, které slyšíme, stavějme na skále, zůstaňme stát, choďme ve vítězství.
před 1 týd. 41 min
Respekt a moc v duchovním světě získáme na základě oběti. Přestože za nás Ježíš zaplatil cenu, pokud chceme uspět, musíme také něco obětovat.
před 2 týd. 1 h 38 min
Respekt a moc v duchovním světě získáme na základě oběti. Přestože za nás Ježíš zaplatil cenu, pokud chceme uspět, musíme také něco obětovat.
před 2 týd. 1 h 38 min
Vládcové a autority jsou ustanovené od Boha, proto je respektuj a přimlouvej se za ně. Nech se naplnit Duchem Svatým a vyjdi ve smělostíi kázat evangelium a vydávat svědectví o Boží lásce.
před 3 týd. 19 min
Základní a jednoduché kroky, jak vstoupit do pouliční evangelizace od naších švédských misionářů Elisabet a Petrus Isaksson.
před 3 týd. 28 min
Přibližte se k Bohu a přiblíží se k Vám. Čiňte pokání. Největší přikázání je milovat Boha celým srdcem, celou myslí a celou svou silou. Církev bez první lásky nemá autoritu v národě.
před 3 týd. 58 min
Pevné zakořenění v Kristu je základ všeho. Poté můžeme začít porážet tělesné smýšlení a smýšlení tohoto světa. Přestaňme proto sloužit tělu a začněme žít v duchu, jak nás vyzývá Pavel.
před 1 měs. 30 min
Přichází hodina, kdy se ozve polnice a sestoupí Pán. Buď jako nevěsta, která očekává ženicha. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Nakupuj olej radosti!
před 1 měs. 34 min
Pokud se odvrátíme od svých zlých cest a budeme hledat Boží tvář, On nás vyslyší a uzdraví naši zem. Proto si na prvním místě hlídej svoje srdce. Chvála a uctívání boří duchovní pevnosti.
před 1 měs. 9 min