Bohoslužby Slova života Pardubice

Bohoslužby Slova života Pardubice

Slovo života Pardubice - Církev, kde věříme, že Bůh mluví a dělá zázraky i dnes. Poslechněte si nedělní kázání z bohoslužby naší církve a nechte se inspirovat a povzbudit k životu naplněnému vírou, odvahou a Boží láskou.

© Slovo života Pardubice

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Bohoslužby Slova života Pardubice?

Epizody 60

Vírou v Ježíše Krista jsou nám odpuštěny hříchy. Kříž není místem naší potupy, ale Boží lásky k nám. Moc ďábla je ve lži, zmatku a strachu. V Kristu jsi oddělený od zla pro Boha, spolehni se na Něj!
před 11 měs. 58 min
Je normální, že přicházíme do situací, kdy nám něco schází, proto žádej Boha o moudrost, nepochybuj a důvěřuj Mu. Upevni své základy v Kristu. Čiň pokání, přijmi odpuštění, přijmi Boží moc, dosvědčuj Boží slovo a pokračuj do dospělosti v Kristu.
před 11 měs. 53 min
Bůh je na misi záchrany. Nesnížil svůj nárok na svatost a čistotu, ale smířil nás v Kristu sám se sebou. Jeho milost nás zmocňuje k novému životu. Miluje Tě bezpodmínečnou láskou a touží mít s Tebou důvěrný vztah.
před 11 měs. 53 min
Vstup do uzdravující řeky života a nech proudy Ducha Svatého plynout z Tvého nitra. Svou identitu založ v Kristu a svým domovem učiň nebe. Poslouchej zprávy "z domova" a nebudeš ve zmatku. Zůstávej na Boží cestě a neztrať Ježíše Krista.
před 11 měs. 41 min
Bůh už pro Tebe udělal všechno skrze krev Ježíše Krista, proto si oblékni Jeho spravedlnost. Neodmítej pravdu Božího slova a nenech se obelhat ďáblem. Pro Boha jsi diamant, i když zrovna spadneš do bláta, Tvoje hodnota je v Kristu.
před 1 rok. 56 min
Žijme Slovo, které slyšíme, stavějme na skále, zůstaňme stát, choďme ve vítězství.
před 1 rok. 41 min
Respekt a moc v duchovním světě získáme na základě oběti. Přestože za nás Ježíš zaplatil cenu, pokud chceme uspět, musíme také něco obětovat.
před 1 rok. 1 h 38 min
Respekt a moc v duchovním světě získáme na základě oběti. Přestože za nás Ježíš zaplatil cenu, pokud chceme uspět, musíme také něco obětovat.
před 1 rok. 1 h 38 min
Vládcové a autority jsou ustanovené od Boha, proto je respektuj a přimlouvej se za ně. Nech se naplnit Duchem Svatým a vyjdi ve smělostíi kázat evangelium a vydávat svědectví o Boží lásce.
před 1 rok. 19 min
Základní a jednoduché kroky, jak vstoupit do pouliční evangelizace od naších švédských misionářů Elisabet a Petrus Isaksson.
před 1 rok. 28 min