Biblický sbor křesťanů Kladno

Biblický sbor křesťanů Kladno

Kázání z Biblického sboru křesťanů Kladno. Věříme, že Bible je pravda a Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu.

© Biblický sbor křesťanů Kladno

Víra a duchovno Křesťanství
Líbí se vám podcast Biblický sbor křesťanů Kladno?

Epizody 158

V kázání na hoře nás učí Pán Ježíš, jaký pohled musíme mít na peníze a majetek a jak je máme používat. Vidíme v tomto textu: 1. Moudrost Ježíšových slov. 2. Záměr Ježíšových slov. 3. Vážnost Ježíšových slov. Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáž...
před 1 rok. 44 min
V této době častěji slyšíme o půstu v kontextu fyzického zdraví než v kontextu duchovního zdraví. Ježíš v kázání na hoře pokládá otázku: postíme se? Pokud ano, proč? Půst je určitou dobou zdržování jídla, aby se národ, církev nebo člověk přiblížili k Bohu...
před 1 rok. 51 min
Je pravda, že Ježíšovo poslední přikázání bylo jediné – čiňte učedníky – ale náš Pán nás ukazuje tři kroky v tomto procesu: 1. Musíme jít k lidem, kteří jsou kolem nás i dál, abychom s nimi sdíleli dobrou zprávu evangelia. 2. Poté, co uvěří, musíme je kř...
před 1 rok. 41 min
Ježíšova poslední slova učedníkům jsou znamí. Většina z nás si ale neuvědomí, že je v těch jenom jedno přikázání, které je také poslední přikázání od našeho Pána: Čiňte učedníky. Kazatel: Marcus Denny Událost: Nedělní shromáždění Datum: 12. 7. 2020 Text:...
před 1 rok. 48 min
I když máme vedoucí a starší v církvi, pravda je, že každý pastýř je taky ovce a každá ovce musí taky sloužít jako pastýř. Pokud chceme splnit své povolání jako pastýř, musíme dělat tři věci: 1. Volat k pomoci. 2. Potěšit malomyslné. 3. Ujímat se slabých....
před 1 rok. 46 min
Pokud dobře pochopíme, co to je církev a členství církve, jak tyto principy můžeme aplikovat v našich životech? Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Sborový pobyt Datum: 3. 7. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/
před 1 rok. 1 h 9 min
Co to je biblická kázeň a jakou zodpovědnost má každý člen církve ohledně ní? Kazatel: Aleš Novotný Událost: Sborový pobyt Datum: 2. 7. 2020 Text: Různé texty http://www.bskk.cz/
před 1 rok. 52 min
Pokud chceme být dobrými věrnými členy ve svojí místní církvi, musíme být motivováni milostí, musíme pochopit cenu církevního členství, musíme mít správný pohlčed na svoje dary a musíme milovat Boží církev. Kazatel: Marcus Denny Událost: Sborový pobyt 202...
před 1 rok. 47 min
Vedoucí církve musí být poslušními a musí pečovat o Boží lid. Jejich poslušnost přináší prospěch a radost nejen jim, ale i všem členům církve. Kazatel: Daniel Adamovský Událost: Sborový pobyt 2020 Datum: 29. 6. 2020 Text: Židům 13,17 http://www.bskk.cz/
před 1 rok. 45 min
Pastýři Božího stáda mají velkou výzvu a musí proto mít správnou motivaci. Kazatel: Aleš Novotný Událost: Sborový pobyt 2020 Datum: 28. 6. 2020 Text: 1. Petrův 5,1–4 http://www.bskk.cz/
před 1 rok. 55 min